برای تامین محتوای یک سایت ورزشی نیاز به همکار در زمینه های زیر داریم:

شرح و مرور مسابقات ورزشی
تامین و ترجمه ی اخبار از منابع خارجی قبل و بعد از رویدادهای مهم ورزشی
تامین اخبار ورزشی از منابع معتبر داخلی


از همکاران این بخش انتظار می رود ویژگی های زیر را داشته باشند:

توانایی کار در ساعات مختلف شبانه روز
نظم و دقت
آشنایی به وردپرس
تسلط به زبان انگلیسی برای همکاران بخش ترجمه


نکات فرعی در مورد شرایط کار:

با توجه به نیاز سایت به اخبار و منابع به روز مقتضی است همکاران توانایی تامین محتوا در ساعات مختلف شبانه روز خصوصا بعد از پایان مسابقات ورزشی مهم را داشته باشند.
سایت فقط به ازای مطالبی که به موقع و در زمان مقرر منتشر شوند پرداخت خواهد داشت.
تسویه حساب با همکاران در دوره های زمانی مشخص و به صورت منظم انجام می شود.علاقه مندان می توانند پیشنهاد خود را همینجا مطرح کنند و یا از طریق ایمیل [email protected] با ما در میان بگذارند. دقت کنید که در پیشنهاد خود موارد زیر را حتما ذکر کنید:

نام و نام خانوادگی
نشانی ایمیل
بخش یا بخش های مورد علاقه جهت همکاری
نمونه کارهای قبلی انجام شده در صورت وجود
محدوده ی دستمزد درخواستی