میخوام مطالب قدیمی بدون اینکه کاربر بخواد تاریخ رو تنظیم کنه همشون نمایش داده بشن در تاپیک ها
بعضی از تاپیکها که مطالب قدیمی دارن کاربر باید تاریخ یک سال رو مشخص کنه تا مطالب ظاهر بشن....