سلام
هرکی بتونه یه قالب برای من برای سایت هواداران لیونل مسی بسازه یا حد اقل یادم بده چه جوری میسازن کلی منت سر ما گذاشته