درود
دوتا از کاربر ها وقتی یک ارسال انجام میدن تو یه تاپیک دو بار زده میشه
مشکل کجاست