هنگامی که کاربر در اینترنت مطلبی را جستجو می کند در واقع موتورهای جستجوگر اقدام به پیدا کردن اطلاعات درخواستی در بین صدها و حتی شاید هزاران سایت متفاوت مي کنند. بخاطر اینکه نتایج حاصل شده بسيار زیاد است کاربر هیچ وقت همه نتیجه ها را مورد بررسی قرار نمی دهد و امکان دارد بعد از بررسی نتیجه ها در صفحه اول به صفحه دوم مراجعه کند و یا صفحه سوم اما هیچ وقت به نتایج صفحه دهم مراجعه نکند.بخاطر همین موقعیت قرار گیری یک سایت در صفحه ها نتیجه های بسیار مهم است. در واقع هر چه یک سایت در صفحات اولیه نتیجه ها قرار گیرد می تواند دیده شود و استفاده کردن از آن سایت افزایش می یابد که این مورد سبب بیشتر شناخته شدن سایت می شود.
Search Engine Optimization مخفف Search Engine Optimization می باشد که وظیفه بهینه سازی سایتها را بر عهده دارد تا موتورهای جستجو بهتر آنها را بشناسند به عبارت دیگر با بالا رفتن جهت ها و ویژگی های داخلی و خارجی یک سایت بهترین درجه بندی موجود در صفحه های نتایج را حاصل می گردد و تعداد نفرات بازدید کننده از یک سایت را افزایش می دهد. راه هایی که برای بهینه سازی سایتها مورد استفاده قرار می گیرد به دو روش تقسیم می شود که به آنها در اصطلاح White Hat و Black Hat گفته می شود .