سلام دوستان

تصمیم گرفتم دامنه شهر شادی ایران رو 10 هزار تومان بفروشم.
حالا اگه بعد پیشنهادکسی بیشترخواست به اون میدم.

آدرس : FunCity98.ir

هرکی خواست بگه.