لطفا یکی از ادمین ها بیاد این استایل رو برام نصب کنه + اینکه چند تا مشکلشم رفع کنه

پولشم میدم
خسته شدم از بس ور رفتم با این استیل ها