من یه سری درجه میخوامکاملا حرفه ای مث مال پشتیبانی فقط با این تفاوت که با بالا رفتن مقام تعداد ستاره هام بالا بره
برای مسئولین نیز نسبت به رتبشون مدال بقل درجه بزار ه رتبه ها به صورت زیره:
نوع کاربری تعداد مدال تعداد ستاره
مهمان 0 0
عضو 0 0
نیمه فعال 0 1
فعال 0 2
برنزی 0 3
نقره ای 0 4
طلایی 0 5
پلیس انجمن 1 5
رییس پلیس انجمن 2 5
معاون ارشد انجمن 3 5
مدیر انجمن 4 5
مدیر کل سایت 5 5
رنگ هرچی قشنگ تره لوگو نمیخاد