هک کامت چت رو نصب کردم کدش رو باید کجای قالبم قرار بدم؟تو کدوم قسمت دقیق راهنمایی کنید ممنونم