سلام دوستان / نمیدونستم این تاپیک رو کجا باید بزارم /
داشتم تو فروم میچرخیدم که منو انداخت بیرون دیگه هم وارد نشد / دوست من هم اومد و با اکانت خودش تست کرد برا اونم وارد نشد
مشکل از کجاست