از ادمین سی پی >>> تنظیمات اصلی >>>تنظیمات ظاهر صفحه ارسال پست

تعداد شکلک ها در هر ردیف جعبه شکلک رو بذار رو 4