از معروف ترین توپولوژی ها برای ساختن شبکه های LAN می باشد . در این نوع شبکه ها از یک کابل استفاده می شود و همه ی کامپيوترهای شبکه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به آن وصل می گردند.

مزیت های توپولوژی های BUS

  • از کابل کمتری در این نوع توپولوژی ها استفاده می شود.
  • از ساختار بسیار ساده تشکیل شده است.
  • برای توسعه دادن سایت می توان به راحتی آن را توسعه داد .


عیب های توپولوژی های BUS

  • عیب یابی در این توپولوژی ها بسیار مشکل می باشد.
  • ایزوله کردن مشکلات و خطاها در این توپولوژی ها بسیار سخت می باشد
  • در مواقعی که از تکرارکننده ها در شبکه بکارگرفته می شود برای انجام یک سری تغییرات باید از تجهیزات و کابلهای بیشتری استفاده نمود.