مزیت های کابلهای فيبر نوری :

 • وزن و حجم بسیار کم
 • بالا بودن پهنای باند
 • کم بودن تلفات سیگنال ها و در عوض درفاصله ها مشکلی به وجود نمی آید
 • فراوان بودن مواد متشکل دهنده آنها
 • از نویز مصون می ماند و از مدارات دیگر هیچ تاثیری نمی گیرد.
 • بخاطر وجود نور در این کابلها به جای پالس الکتریکی هیچ وقت آتش سوزی به وجود نمی آید.
 • کابل کشی و نصب فیبر نوری آسان می باشد
 • در برابر عامل های جوی و رطوبت های ناشی از هوا مقاوم است

عیب های کابهای فيبر نوری :

 • به آسانی شکسته شده و باید دارای پوشش درست و مناسب باشد.
 • متصل کردن دو بخش از کابلهای نوری کاری بسیار سخت می باشد.
 • از اتصال دهنده های T شکل در کابل های فیبر نوری برای گرفتن انشعاب نمیشود استفاده کرد.
 • از مشکلات دیگر تقویت سیگنال های نوری می باشد.