کد:
transition: all 0.5s ease-in 0s !important;
background: none repeat scroll 0px 0px rgb(243, 243, 243);
border-bottom: 2px solid rgb(133, 133, 133);
border-left: 1px solid silver;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
border-right: 1px solid silver;
box-shadow: 0px 0px 20px rgb(223, 223, 223) inset;
color: rgb(102, 102, 102);
display: block;
font: bold 11px/30px tahoma;
margin-left: 5px;
margin-top: 3px;
min-width: 60px;
text-align: center;
text-decoration: none;
text-shadow: 1px 1px white;
width: auto !important;
این کد CSS هستش میتونید استفاده کنید

اما میتونستید همین کار رو تو ادمین سی پی --> تنظیمات --> مدیریت تب ها انجام بدید