برای استفاده بهتر از خدمات پهن باند ماتریکس می توانیم از طریق ارتباط بیسیم که به آن Wireless می گویند استفاده کرد که از طریق آن می توان پهنای باند بیش از آن که از طریق سیم فراهم می شود را در اختیار مشترکین قرار داد.
در این شیوه می توان از موج های رادیویی ، برای منتقل کردن سیگنال بین دو سیستم استفاده کرد. سازمان ها می توانند بر حسب نیاز خود و با پرداخت کردن هزینه ای که برحسب میزان پهنای این باند اختصاصی متغیر است، از مزایایی برای داشتن پهنای باند اختصاصی بسیاز زیاد بهره مند گردند. در این شیوه بر خلاف خطوط استیجاری، شرکت مخابرات هیچ گونه مسئولیت و نقشی عهده دار نخواهد بود. در این روش تنها محدودیتی که درنظر گرفته شده ، منتقل کردن سیگنال ها در باند فرکانس های مجاز اینترنت Wireless یا بی سیم است.