درود
از این آموزش ها استفاده کنید:
آموزش قدم به قدم نصب و راه اندازی وی بی