آواتار پیشفرض بدون هک هم میشه کافیه تو پوشه Misc برید و آواتار مورد نظرتون رو با Unknow عوض کنید