كاي نداره فقط كافيه سايز لوگو رو ببري بالا توي css و عكسو تو هاست جايگزين كني . يا اينكه خود هدر رو از 100% در بياريد و سايز بدينش .