بسیاری از کاربران و استفاده کنندگان این سوال را روزانه از خود می پرسند. در محیط ناامن اینترنت زمانی که فردی یک فایل را به وسیله یاهو مسنجر برای شما ارسال می کند.یک پیغام ظاهر خواهد شد به منظور تأیید، نام فایل، نام فرد فرستنده، حجم و فرمت فایل واطلاعاتی از این قبیل در آن ذکر شده است. شما باید این مسئله را مورد توجه قرار بدید که
فایل فرستاده شده از لحاظ فرمت و نوع فایلی است که قرار بود برای شما ارسال شود و یا خیر؟
به طور مثال عکسی را که قصد دارید دریافت نمائید. باید توجه داشته باشید فایل مورد نظر با پسوند کدامیک از فایلهای گرافیکی می باشد مثلا JPG . نه اینکه با پسوند اجرایی bat ویا exe برای شما بفرستند و ارسال کننده نیز ادعا کند که فایل فرستاده شده تصویری می باشد.

در حقیقت فایلهای هک از طریق نرم افزارهایی مانند تروجان ساخته خواهند شد و دارای پسوندهایی ماند scr و یا exe و یاغیره هستند و اگر فایلهایی مانند my.pic jpg.scr برای شما ارسال شود این موضوع نشان می دهد که این فایل یکی از فایلهای ساخته شده به وسیله نرم افزار های خطرناک هستند برای یافتن پسوور شما.
در نتیجه همیشه به نوع پسوند فایل هایی که برای شما ارسال می شود دقت نمائید، و بدانید که قبل از هر اتفاقی (حتی قبل زمان مورد استفاده قرار دادن نرم افزارهای ضد ویروس و ضد هک) شما می توانید از چگونگی عملکرد، کیفیت نوع و ماهیت فایل ارسال شده مطلع شوید.