نرم افزارهای متفاوتی که در ویندوز نصب شده است بستگی به بزرگ و کوچک بودن فضایی که در هاردیسک اشغال کرده است دارند. ما قصد داریم یک روش به شما برای فهمیدن به محیط اشغال شده در هاردیسک به وسیله نرم افزارهای نصب شده در محیط ویندوز بپردازیم.
اولین راه این است که به Add/Remove Programs در محیط Control Panel مراجعه نماییم.می توانیم برای دسترسی پیدا کردن به پنجره مورد نظر در آغاز از کلید های ترکیب شده Win+R استفاده کنیم.
در پنجره Run می توانیم عبارت appwiz.cpl را در آن وارد کنیم و سپس Enter را فشار دهید.
در پنجره Add/Remove Programs با باز شدن لیستی کامل می توانید به مشاهده تمامی نرم افزارهای که در ویندوز نصب شده اند بپردازید.
همچنین می توانید در ستون Size حجم اشغال شده به وسیله نرم افزار را مشاهده نمائیدو با کلیک کردن بر روی گزینه Size در قسمت ستون، نرم افزارها را بر طبق حجم مرتب نمائید.