اگرقصد دارید در نرم افزار Microsoft Excel اطلاعات داخل چند سلول را که از محتویات مختلفی تشکیل شده است را تغییر دهید با یک عبارت جدید به صورت همزمان، برای انجام این کار بایک شیوه ی اصولی و سریع به صورت زیر عمل نمائید:
در آغاز فایل مورد نظر را در برنامه ی Microsoft Excel به اجرا در آورید و پس از انتخاب سلولها (از طریق نگه داشتن کلید Ctrl نیز می توانید این کار را انجام دهید ) و کلید Shift را به سمت پایین نگه داشته و از طریق موس انتها و ابتدای یک سلول را انتخاب نمائید وبعد شروع به تایپ کرده و عبارات جدید خود را وارد نمائید. در این حالت مشاهده میکنید که عبارت تنها در سلول آخر تایپ می شود، به تایپ خود ادامه داده و اصلا نگران نباشید. در انتها پس از انجام این کاربه جای فشار دادن دکمه ی Enter از کلید های ترکیب شده Ctrl+Enter بهتر است استفاده نمایید. مشاهده می کنید عبارت تایپ شده در کل سلولها انتخاب خواهد شد.