فکر کنید در فضای Windows Explorer داخل یک فولدر می شوید که در داخل آن فولدر ها و فایل های بسیاری قرار دارد در این گونه موارد اگر می خواهید که با سرعت بالا و بدون استفاده کردن از قسمت Search فولدر یا فایل مورد نظرتان را بیابید چگونه عمل خواهید کرد؟ برای این کار یک راه بسیار راحت و آسان ولی در عین حال کاربردی به شما معرفی خواهیم کرد که شما می توانید بسیاربا سرعت بالا فولدر مور نظرتان را بیابید.
تنها لازم است بعد از وارد شدن به داخل پوشه ی مورد نظرتان به تایپ کاراکترهای اولیه فولدرو فایل های مورد نظرتان به صورت سریع اقدام نمائید.
مشاهده خواهید کرد که فولدرها یا فایل ها به صورت انتخاب در خواهند آمد و دیگر نیازی به استفاده از قسمت Search نیست و فقط لازم است با دانستن نام فولدر و یا فایل حرف اول آن را تایپ کنید.