اگر برای شما مشکلی برای باز شدن پوشه ی Downloads مرتبط با حساب کاربری شخصی شما پیش آمده و به کندی باز خواهد شد، این فولدرها که در فایل های هر کاربر که شخصی هستند قرار دارد در اکثر موارد به علت قرار گرفتن عکس های ذخیره شده در اینترنت، اکثر فایل های داخل این فولدر را برای شناسایی تصویر برای هریک از فایل ها یک فایل به نام Thumbnail ایجاد خواهد کرد.این مسئله موجب کند ی در باز شدن این فولدر خواهد شد.
حل مشکل : برای دسترسی پیدا کردن به این فولدربه وسیله ی Computer به قسمت C: \Users مراجعه نمایید و بعد داخل فولدر مرتبط با حساب کاربری شخصی خود بشوید . و حالا بر روی فولدر دانلود راست کلیک نمائید و گزینه ی Properties را انتخاب کرده و درپنجره ای که باز می شود به قسمت تب Customize مراجعه نمائید. و حالا اگر عبارت Optimize this folder for روی Pictures تنظیم بود بنابراین مشکل کند بودن سرعت به همین دلیل خواهد بود. و حالا برای اینکه این مشکل حل شود بر روی General items تنظیم نمائید و بر روی دکمه ی OK نیز کلیک نمائید. اگر توجه نمائید امکان دارد این تنظیم بار به Pictures تغییر نماید و در نتیجه اگر احیاناً باز هم این مشکل حل نشد باید تمامی این عملیات را مجددا تکرار نمائید.