سلام منم یه لوگو گرافیکی میخوام برام انجام میده کسی
اگه انجام میده اسم سایتم آتیش موزیک ـه
از عبارات انگلیسی استفاده کنید و ترجیهن رنگ آبی داشته باشه
ریشو قیچی هم دس خودت در حد امکان زیبا باشه