اقا فهمیدم
حل شد

اقا رامین اون ادرس سی پنل مارو از نقل قول پست دومت حذف کن خطرناکه