درود!
من دقیقا این قالبو میخوام
Metro - A Theme for vBulletin 4.2 Suite Preview - ThemeForest

انگلیسی باشه هم مشکلی نیست!

قالب های فارسی که منتشر شده برای مترو اصلا با این تفاوت دارن!

ممنون