با سلام بچه ها من یه مشکلی دارم هی هکرا میان شل اپلود میکنن میخوام جلوگیری از اینا بکنم که اجرا نشه باید چیکار کنم؟