اگر شما با شبکه های محلی سروکار داشته باشید به طور حتم فولدرهای بسیار متنوعی را به اشتراک خواهید گذاشت و به اصطلاح آن را Share کرده اید. در این روش ما می خواهیم روشی بسیار ساده را به شما معرفی نمائیم که با استفاده از آن شما می توانید کلیه راه هایی از طریق سیستم شما به سیستم دیگربه اشتراک گذاشته شده است را ببینید و در صورتی که به آن نیاز ندارید می توانید آن را غیر فعال نمائید.
روش کار: ابتدا به دسکتاپ مراجعه نمائید و بر روی آیکن My Computer کلیک نمائید و گزینه Manage را انتخاب نمائید و پس از مراجعه به زیر بخش آن روی Shares کلیک نمائید. و حالا به هیمن راحتی شما می توانید لیستهای Share را از بخشهای دیگر ببینید.