خب دقیقا همینه منظورم

مثلا من اینجا ؛ تو هر موضوعی کامنت بذارم ؛ اتوماتیک ؛ مشترکش میشم و داخل پنل نوشته موضوع اشتراک شما !

چه کنم که کاربرانم تو انجمنم ؛ هرموقع پست گذاشتند مثل اینجا که تو پنل خودجوش مشترکشون میکنه ؛ تو انجمنم هم همین اتفاق بیوفته ؟!