یه نظر من دیتاسنتر فرانسه و آلمان و انگلیس به ترتیب خوبن ولی آمریکا و کانادا به دلیل دور بودن زیاد کیفیتشون خوب نیست