جهت استفاده از خط های عمودی در برنامه Word که جدا کننده نیز هستند می توانید به صورت سریع وآسان یک خط عمودی با اشکال گوناگون تنها از طریق سه کاراکتر، بسازید. این عمل باعث بالا بردن سرعت عمل شما در پروژه های مختلف خواهد شد.
روش کار: ابتدا نرم افزار MS Word را فراخوانی نمائید، بعد خطوط موردنظرتان را از طریق سه حرف رسم نمائید.

خط ربط ( --- ) زیرین خط ( ___ ) علامت مساوی ( === )

علامت مربع ( ### ) ستاره ( *** ) تیلد (~~~)