باسلام به اساتید
دوستان عزیز یک هک نیازمندم که کسی که وارد انجمن میشه دوباره با یک اپی نتونه ثبت نام کنه در ضمن هکی نیازمندم که کسی که مطلبی رو حذف میکنه خودکار برای ادمین پیام بیاد که مطلب رو حذف کرده