سلام
هکی مشابه Hide Links From Guests که قابلیت اینکه چند تا تالار لینک هاش برای تمامی گروه های کاربری نمایش داده شود وجود داره؟