شرکت پرتو دیتا ( باشماره ثبت 425171 ) با بیش از 2 سال سابقه کار

ادرس سایت میزبانی :


کد تخفیف برای سرویس های زیر تعریف شده :
هاست لینوکس داخل ایران - هاست سی پنل خارج ایران - هاست سازمانی و ...
کد تخفیف 15% :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : cPanel
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین
سالیانه 25 هزار تومان
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : cPanel
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین
قیمت : 35 هزار تومان سالانه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : cPanel
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 15 هزارتومان 3 ماهه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : cPanel
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 20 هزار تومان 3 ماهه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : cPanel
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 15 هزار تومان ماهانه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
هاست های داخل ایران
_______________________
فضای میزبانی : 200 مگابایت
پهنای باند : 2 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : Direct Admin
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین
قیمت : 30 هزار تومان سالانه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهنای باند : 3 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : Direct Admin
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین
قیمت 55 هزار تومان سالانه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : Direct Admin
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 24 هزارتومان 3 ماهه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : Direct Admin
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 45 هزار تومان 3 ماهه
کد تخفیف :LL76Q6
_______________________
فضای میزبانی : 5000 مگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ایمیل : نامحدود
FTP : نامحدود
بک آپ گیری : بله
کنترل پنل : Direct Admin
DNS اختصاصی : در صورت درخواست
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
قیمت : 28 هزار تومان ماهانه
کد تخفیف :LL76Q6