با اینکه ویندوز 8 در حال حاضر به بازار آمده است اما همچنان ویندوز 7 به عنوان یکی از ویندوز های کامل کاربرد دارد. ولی باگ های مختلف و بسیار عجیبی در ویندوز های 7 مشاهده می شود. در این روش ما می خواهیم یک باگ بسیار عجیب در قسمت نوار ویندوز 7 را به شما معرفی نمائیم. به این طریق شما می توانید تنها با دوبار کلیک بر روی نوار تسک بار آن را از پایین به سمت بالا جا به جا نمائید، حتمی زمانی که Taskbar موجود در نوار به حالت قفل باشد.

روش کار: در آغازبر روی آیکن برنامه ای که در حال اجراو یا متصل به نوار تسک بار باشد راست کلیک نمائید.دقت داشته باشید که تنها باید یکدفعه راست کلیک نمائید و نباید آن را نگه دارید، بعد از ظاهر شدن منوی راست کلیک مورد نظر در برنامه ،در فضای خالی کلیک کرده و همچنان کلید سمت چپ ماوس را به سمت پایین نگه دارید. مشاهده خواهید کرد بعد از چند دقیقه این نوار از پایین صفحه با بالا انتفال خواهد یافت.نکته قابل توجه این است که اگر حتی تسک بار فعال نباشد این روش امکان پذیرخواهد بود، بعدا از انتقال یافتن نوار تسک بار به قسمت بالای صفحه، با استفاده از این روش نمی توانید آن را به قسمت پایین انتقال بدهید و باید در ابتدا در روی فضای خالی راست کلیک نمائید و بعدا اینکه از تیک خوردن Lock the taskbar اطمینان پیدا کرید می توانید این نوار را از طریق ماوس گرفته و به سمت پایین بکشید.