تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

مقاله: آموزش ایجاد پست بیت بسیار زیبا با 6 رنگ متنوع و قابل انتخاب

  1. آموزش ایجاد پست بیت بسیار زیبا با 6 رنگ متنوع و قابل انتخاب »

   آموزش ایجاد پست بیت بسیار زیبا با 6 رنگ متنوع و قابل انتخاب

   نگارش: , by (کاربر اخراجی)
   2013/08/14 08:46 PM
   امتیاز: 

   درود
   شات پیوست شد.
   مرحله 1:
   به مسیر زیر برید:
   ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Postbit_legacy
   محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start} <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 
   
   
     <div class="posthead"> 
       <vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if> 
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"> 
           <vb:if condition="$show['announcement']"> 
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else /> 
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span> 
           </vb:if> 
         </span> 
         <span class="nodecontrols"> 
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if> 
           <vb:if condition="$show['inlinemod']"> 
             <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
           </vb:if> 
         </span> 
       <vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if> 
     </div> 
     <div class="postdetails"> 
   
   
       <div class="userinfo"><br /> 
       <div class="v_postbit_arka"> 
          <div class="username_container"> 
      <ul class="v_postbit_serit_kullanici_adi"> 
             <li class="v_postbit_serit_kullanici_adi_arka"> 
                      <div class="sol"> </div> 
                          <div class="sag"></div> 
         <vb:if condition="$post['userid']"> 
           {vb:raw memberaction_dropdown}         
         <vb:else /> 
                   <span class="username guest"> 
                         {vb:raw post.musername}</span> 
                       </li>   
                       </ul> 
         </vb:if> 
              </div> 
   
   
     
   
   
     <vb:if condition="$show['avatar']"> 
   <div class="v_postbit_avatar"> 
         <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"> 
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> 
         </a></div> 
         </vb:if> 
         <ul class="v_postbit_serit_durum"> 
               <li class="v_postbit_durum"> 
                        <div class="sag"></div> 
         {vb:raw post.onlinestatus} 
                    </li>   </ul> 
      <div style="height: 20px"></div> 
           <ul class="v_postbit_serit"> 
                <li class="v_postbit_digerleri"> 
                     <div class="sol"></div><div class="sag"></div> 
         <span class="usertitle"> 
           {vb:raw post.usertitle} 
         </span> 
       </li>  </ul>   
      <div style="height: 10px"></div> 
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} 
         <vb:if condition="$show['reputation']"> 
                      <ul class="v_postbit_serit"> 
                         <li class="v_postbit_itibar"> 
                <div class="sol"> </div><div class="sag"></div> 
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}               </span> 
                        </li>  </ul>   
         <div style="height: 10px"></div> 
         </vb:if>     
         <vb:if condition="$post['userid']"> 
           <hr /> 
     <vb:if condition="$post['joindate']"> 
              <div class="v_postbit_alanlar"> 
                {vb:rawphrase join_date} <div class="minik"> {vb:raw post.joindate}
             </div></div> 
          </vb:if> 
         <vb:if condition="$post['field2']"> 
           <div class="v_postbit_alanlar"> 
              {vb:rawphrase location_perm}<div class="minik">{vb:raw post.field2} 
         </div></div> 
   </vb:if> 
   
   
          <vb:if condition="$post['age']"> 
               <div class="v_postbit_alanlar"> 
                  {vb:rawphrase age} <div class="minik"> {vb:raw post.age}
            </div></div> 
          </vb:if> 
   
   
       <div class="v_postbit_alanlar">     
               {vb:rawphrase 'posts'}<div class="minik">{vb:raw post.posts}   
        </div></div>       
   {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}       
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> 
           <dl class="user_rep"> 
             <vb:if condition="$show['infraction']"> 
             <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['reputation']"> 
               <vb:if condition="$show['reppower']"> 
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
           </dl> 
           </vb:if> 
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} 
           <div class="imlinks"> 
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div> 
         </vb:if> 
       </div></div> 
       <div class="postbody"> 
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} 
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> 
           <h2 class="title icon"> 
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title} 
           </h2> 
           </vb:if> 
   
   
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']"> 
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} 
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content} 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$post['islastshown']"> 
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content} 
               </vb:if> 
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}"> 
               <blockquote class="postcontent restore "> 
                 {vb:raw post.message} 
               </blockquote> 
             </div> 
   
   
             <vb:if condition="$show['attachments']"> 
               <div class="attachments"> 
   
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> 
                   {vb:raw post.thumbnailattachments} 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                   {vb:raw post.imageattachments} 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.otherattachments} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.moderatedattachments} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
   
               </div> 
             <!-- / attachments --> 
             </vb:if> 
           </div> 
         </div> 
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> 
         <div class="after_content"> 
           <vb:if condition="$show['postedited']"> 
           <!-- edit note --> 
           <blockquote class="postcontent lastedited"> 
   <!--          <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> 
             <vb:if condition="$show['postedithistory']"> 
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
             <vb:else /> 
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$post['edit_reason']"> 
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} 
             </vb:if> 
           </blockquote> 
           <!-- / edit note --> 
           </vb:if> 
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                   {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           <vb:if condition="$post['signature']"> 
               <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> 
           </vb:if> 
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
         </div> 
         </vb:if> 
         <div class="cleardiv"></div> 
       </div> 
     </div> 
       <div class="postfoot"> 
         <!-- <div class="postfoot_container"> --> 
         <div class="textcontrols floatcontainer"> 
           <span class="postcontrols"> 
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
             <vb:if condition="$post['editlink']"> 
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$post['replylink']"> 
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 
                
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if> 
           </span> 
           <span class="postlinking"> 
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> 
                               <span class="seperator">&nbsp;</span> 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
   
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls} 
             {vb:raw post.iplogged} 
             <vb:if condition="$post['forwardlink']"> 
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> 
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['reputationlink']"> 
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span> 
             </vb:if> 
   
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']"> 
               <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['reportlink']"> 
               <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; 
             </vb:if> 
   
   
             <vb:if condition="$show['moderated']"> 
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['spam']"> 
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['deletedpost']"> 
               <vb:if condition="$show['managepost']"> 
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a> 
               <vb:else /> 
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['redcard']"> 
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> 
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> 
             </vb:if> 
           </span> 
         <!-- </div> --> 
         </div> 
       </div> 
     <hr /> 
   </li> 
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   مرحله 2:
   به مسیر زیر برید:
   ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_onlinestatus
   محتویات آن را با کد زیر تعویض کنید:
   کد:
   <vb:if condition="$onlinestatus==0"><font color="#000"><b><i>Offline</i></b></font></vb:if> <vb:if condition="$onlinestatus==1"><font color="#fff"><b><i>Online</i></b></font></vb:if> 
   <vb:if condition="$onlinestatus==2"><font color="#87AFC7"><b><i>Invisible</i></b></font></vb:if>
   مرحله 3:
   به مسیر زیر برید:
   ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css
   به اول آن کد های زیر را اضافه کنید:
   کد:
   /************************************************************************//*  V-Xen Style Postbit            *************************/
   /*  Developer: eTiKeT™             *************************/
   /*  http://vizilti.net             *************************/ 
   /*  Versiyon : 1.0.0 Beta           *************************/
   /*  Renk   : Mavi              *************************/
   /************************************************************************/
   
   
   .v_postbit_arka {
     background: #D7EDFC;
     -webkit-border-radius: 3px;
     -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
     -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 3px;
     -moz-border-radius-bottomright: 5px;
     -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
     border-radius: 3px;
     border-bottom-right-radius: 5px;
     border-bottom-left-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 1px #BAE2FC;
     text-align: center;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_avatar {
     background: #F0F7FC;
     -webkit-border-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 5px;
     border-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 0px #EAEAEA;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -6px 6px 0px 6px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_kullanici_adi li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi div {
       position: absolute;
       top: 0px;
       width: 4px;
       height: 4px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sol {
       -webkit-border-top-right-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topright: 3px;
       border-top-right-radius: 3px;
       right: -3px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sag {
       -webkit-border-top-left-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topleft: 3px;
       border-top-left-radius: 3px;
       left: -3px; }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_serit {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -5px -5px -2px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       border-top-right-radius: 0px;
       -webkit-border-top-right-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topright: 0px;
       -khtml-border-top-right-radius: 0px;
       border-top-left-radius: 0px;
       -webkit-border-top-left-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topleft: 0px;
       -khtml-border-top-left-radius: 0px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit li .sol {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit li .sag {
         border-top-left-radius: 3px;
         -webkit-border-top-left-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topleft: 3px;
         -khtml-border-top-left-radius: 3px;
         left: -1px; }
    
   .v_postbit_digerleri {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_digerleri div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_itibar {
     background: #ADEA36;
     border: 1px solid #9DDB20;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_itibar div { background-color: #ADEA36; }
    
   .v_postbit_alanlar {
     font-family: 'Trebuchet MS',Helvetica,Arial,sans-serif;
     font-size: 10px;
     color: #AFAFAF;
     text-align: left;
     padding-left: 6px;
     padding-bottom: 2px; }
    
     .v_postbit_alanlar .minik {
       font-size: 11px;
       color: #000;
       text-align: left; }
    
   .v_postbit_serit_durum {
     margin: -25px -5px 0px 90px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_durum li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sag {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sol {
         border-top-left-radius: 0px;
         -webkit-border-top-left-radius: 0px;
         -moz-border-radius-topleft: 0px;
         -khtml-border-top-left-radius: 0px;
         left: 0px; }
    
   .v_postbit_durum {
     background: #e82c2c ;
     border: 1px solid #e82c2c; }
    
     .v_postbit_durum div { background-color: #e82c2c; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle .imlinks { text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {
     float: none;
     text-align: center;
     padding: 2px;
     max-width: 130px;
     max-height: 130px; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
     display: block;
     float: none;
     text-align: center;
     clear: both; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra { text-align: center; }
    
   .postbit_reputation {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .imlinks {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra dd { text-align: right; }
   .postcontainer .username_container .popupmenu a.popupctrl { font-size: 19px; }
   
   
   /**************** eTiKeT™ V-Xen Style Postbit **********************/
   موفق و سربلند باشید.
   منبع:وی بی ایران
   تصاویر پیوست شده
   ویرایش توسط Danialskh : 2013/08/14 در ساعت 08:52 PM
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  295
  میزان امتیاز
  36

  پیش فرض

  م که شات نمیبینم

  کاربر مقابل از مهدی0332 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.0.2
  نوشته ها
  607
  میزان امتیاز
  68

  پیش فرض

  Untitled.png

  من گذاشتم شاتش ایجوریه کاکووووو

  کاربر مقابل از sam302 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  3,123
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  اضافه شد.

  3 تشکر توسط:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش کادربندی پست بیت بسیار زیبای VBIran Animation
  توسط Mr.Ramin در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 68
  آخرين نوشته: 2013/09/06, 05:24 PM
 2. آموزش تغییر پست بیت ویبولتین به IP.Board ( بسیار زیبا )
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2013/04/11, 11:31 AM
 3. اموزش پست بیت بسیار زیبا به سبک Alive
  توسط Revenger در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2013/01/25, 06:48 PM
 4. پست بیت بسیار زیبا
  توسط mygamers در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012/02/17, 01:26 PM
 5. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/08/06, 03:05 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •