سلام
از ظهر تا حالا به هرکی ایمیل میزنم و دارم تو این انجمن دنبال یه شمار تماس میگردم نه کسی جواب میده و نه شماره ای جهت ارتباط .
با اجازه مدیران از این وضعیت میخواستم انتقاد کنم .