سلام
سرمایه گذاری که نمیشه کرد براتون ولی می تونیم ی هاست نامحدود بهتون بدیم تا 28 درصد تخفیف برای همیشه.