اره دادا قالب رو حذف کردم با نصب کردم همین جوری بود با اون قالب موبایل تست کردم همون بود