درود
دانلود استایل اختصاصی بخش مقالات Articles وی بی ایران
خوب وقتی قالب رو نصب میکنیم و به یکی از مقالات میریم پست بیت بهم ریخته است
راه حل چیست ؟
به additional.css استایل برید
کد زیر رو در آخر آن اضافه کنید :
کد:
.artholder{
  width:180px;
  position:relative;
  float:left;
  margin:10px;
  padding:5px;
  z-index:1;
  -webkit-border-radius:8px;
  -moz-border-radius:8px;
  border-radius:8px;
  text-shadow:1px 1px #fff
}

.artstyle{
  padding:7px 5px 5px 5px;
  border:0px dashed #cccccc;
  margin:4px;
  box-shadow:0px 0px 30px rgb(240,240,240) inset;
  border-bottom:2px solid rgb(230,230,230)
}

.artbox{
  border:1px solid #cecece;
  border-radius:5px;
  padding:7px 4px 9px 4px;
  border-bottom:3px solid #cecece;
  margin-top:3px
}

.boximgz{
  position:absolute;
  top:8px;
  height:91px;
  border-radius:6px;
  right:9px;
  width:87px
}

.arttitle{
  text-align:center;
  margin-bottom:7px;
  margin-top:8px;
  font:19px "Myriad Pro","calibri";
  font-weight:normal !important
}

.arttitle span.administrator{
  font-weight:normal !important
}
موفق باشید