سلام خدمت دوستان عزيز

يك لوگوي حرفه اي و زيبا با دو حرف

( ا،ك ) الف و كاف ميخواستم

كه اسم ( ارشك) هم توش يك جوري جا داده شده باشه .

واسه سر برگ ميخوام .

ترجيحا دو رنگ يا حد اكثر 3 رنگ باشه .

ممنون .