اگر دقت کرده باشید، بعضی از سایت های خارجی و حتی سایت های ایرانی که مربوط به مباحث خیلی تخصصی مانند پزشکی و غیره هست، پست افرادی که نسبت به مابقی افراد تجربه بیشتری دارند به رنگ دیگری نمایش داده می‌شود چرا که پست های این افراد بدون مشکل بوده و دارای نظر قطعی می باشد.

مثلاً پست دکتر های سایت یک انجمن پزشکی به رنگ سبز روشن نمایش داده می‌شود تا نشان دهنده تفاوت پاسخ با دیگران باشد.

برای اینکار وارد ادمین سی پی --> جستجوی قالب --> additional.css شوید.

انتهای آن اضافه کنید:

کد:
/* Specific Users Post Background */
.postbitlegacy .postbody_specific_user, .eventbit .eventdetails .eventbody 
{
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};
  border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};
  background: rgba(46, 136, 3, 0.08);
  padding-bottom: 1em;
} 
/* Specific Users Post Background */
سپس ذخیره کنید.

نکته در کد های بالا میتوانید background: rgba(46, 136, 3, 0.08); را تغییر داده و به جای آن تصاویر و غیره استفاده کنید.

سپس وارد postbit_legacy شوید و پیدا کنید:

کد:
<div class="postbody">
جایگزین کنید با:

کد:
    <vb:if condition="in_array($post['userid'], array(X,X,X))">
      <div class="postbody_specific_user">
    <vb:else />
      <div class="postbody">
    </vb:if>
به جای X,X,X شماره کاربری (UserID) کاربر های مورد نظر خود را وارد کنید. مثلاً یوزر آی دی من در وی بی ایران 1 هست و اگر دو مدیر دیگر به شماره کاربری 12 و 400 داشته باشم این کد به این صورت خواهد شد:

کد:
    <vb:if condition="in_array($post['userid'], array(1,12,400))">
      <div class="postbody_specific_user">
    <vb:else />
      <div class="postbody">
    </vb:if>
postbit_legacy را ذخیره کنید.

موفق باشید.