با سلام.
برای این بخش قوانینی در نظر گرفته شده است که همه باید آن را رعایت کنند.

  • 1. برای هر بخش باید عنوان مناسبی انتخاب کنید و از عناوینی مانند کمک ، درخواست قالب سایت x ، مشکل درقالب ، نام قالب چیست و .. جداً بپرهیزید.
  • 2. در هنگام درخواست حتماً ورژن وی بولتین خود را ذکر کنید |3.6.x یا 3.7.x یا 3.8.x |
  • 3. حتماً اطلاعات کامل قالب را بگویید یا عکس مربوط به آن را برای ما آپلود کنید.

درصورت رعایت نشدن قوانین دسترسی شما به بخش مربوطه قطع خواهد شد.
امیدواریم که با ما همکاری داشته باشید.
مدیریت سایت