عزیزان من دیگه زحمتی ندارم / تشکر ویژه از mahyar007

یا علی مدد