سلام دوست عزیز
هر نوع جابجایی در هاست منوط براجراء نصب دوباره وی بی دارد چون مسیر نصب همیشه در وی بی مد نظر است .موفق باشید

یا اینکه همان فایل ها وی بی را که به مکان دیگر یا بازگشت داده اند با یک با ر اجراءابگرید نصب نمایند.