سلام میخواستم این کلید رو اضافه کنم چون قالب من این کلید رو پایین داره ولی بالا نداره .

بعد کلید اضافه کردن موضوع جدید هم میخام کنارش قرار بدم باید چ کنم؟
قالب هم اسمش hitmax هستش