سلام دوستان

ایکون کنار انجمن پست جدید و قدیم می خواستم برای انجمن( جزیره سبز)

طرحشم مخفف باشه با کلمه های (js) و رنگ سبز

ممنون