خسته نباشید
یک لوگو واسه سایتم میخواستم

بزرگترین سایت مرجع خبری دوتا 2 در ایران

شیک باشه

Dota 2 Wiki هم به جای فارسی انگلیسی باشه و از سبز سفید قرمز تشکیل شده باشه
ممنون