آموزش قرار دادن مدل گوشی ، خودرو و ..

این آموزش در انجمن بود ولی من پیدا نکردم فکر کنم هم ماله 2 سال پیش هست

به این زمان :
11-Apr-2012 17:21


جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه نمایید :


http://www.vbiran.ir/services/learni...eld/field.html


آموزش توسط علی آقا هست @VBIran
با تشکر