درود
اول شاتو بدم که ......


2-به مسیر زیر برید:
ادمین سی پی=====>پلاگین ها و محصولات=====>اضافه کردن plugin جدید
محل hook:
process_templates_complete
عنوان:
هر چی می خواید(فقط باید با محل های قرمز مچ باشه.)
کداش:
کد:
global $template_hook;
$newTemplate = vB_Template::create('dropdown');
$template_hook['navtab_end'] .= $newTemplate->render();
ذخیره کنید.
3-به مسیر زیر برید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>تنظیمات استایل=====>استایل مورد نظر=====>اضافه کردن قالب تازه
عنوان:
dropdown

کداش:
کد:
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl navtab" style="background:transparent url({vb:stylevar imgdir_misc}/arrow.png) no-repeat {vb:stylevar right} center; padding-right: 15px">لیست</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<li><a style="text-indent: 0px; color:{vb:stylevar navbar_selected_popup_body_a_Color}" href="sublink1.php">شماره 1</a></li>
<li><a style="color:{vb:stylevar navbar_selected_popup_body_a_Color}" href="sublink2.php">شماره 2</a></li>
<li><a style="color:{vb:stylevar navbar_selected_popup_body_a_Color}" href="sublink3.php">شماره 3</a></li>
</ul>
</li>
موفق و سربلند باشید.
منبع:وی بی ایران